«Dagens Næringsliv hadde en interessant artikkel lørdag 3. mars: «Følelser har fortsatt et omdømmeproblem» i næringslivet.

Artikkelen inneholdt blant annet en liste over egenskaper som blir viktige i fremtiden med referanse til OECD «Skills Project»

For mange ligger flere av disse egenskapene latent, for andre er dette egenskaper som må læres.

Hvis vi tar «muntlig og skriftlig uttrykksevne, presentasjon og å ta ordet», er dette egenskaper mange har når vi arbeider på norsk. Men når vi arbeider i internasjonale sammenhenger og må bruke engelsk, får vi stadig tilbakemelding om at situasjonen blir en ganske annen. Vi blir langt mer passive, tar sjelden ordet, utrykker oss upresist og unyansert, kan få en litt skjelvende stemme, og det vi sier mister gjerne brodden.

Dette skyldes en utrygghet og håndteringen av denne kan heldigvis læres. Med praktisk trening kan man etterhvert bli veldig god på engelsk, det er vi hos Extent AS vitne til daglig. Det vi riktignok erfarer er at det å uttrykke seg på engelsk ikke alltid blir prioritert. Enten håper man at det kommer seg etter hvert, eller at man vurderer det som ikke så viktig. Er det en konsekvens av at kommunikasjon fortsatt lider under å ha et omdømmeproblem?

Med denne oversikten fra OECD over egenskaper som er viktige fremover, med blant annet muntlig og skriftlig uttrykksevne, får vi god drahjelp. Fra vårt ståsted, som bistår ikke-engelsktalende i å bli gode i internasjonale sammenhenger, lover det godt. Det at ansatte kommuniserer godt og tydelig både internt og eksternt er «soft skills», men er egenskaper som viser seg å ha svært god effekt på bunnlinjen. Vårt budskap er altså at disse egenskapene bør prioriteres og  Extent AS  bistår daglig med engelsk for bedrifter som er i internasjonale sammenhenger. Egenskapene kan læres. «

Under er listen DN refererte til:

 

  • Evne til kritisk tenkning, problemløsning, resonnering, å stille spørsmål
  • Kreativitet, kunstneriske evner, fantasi, nysgjerrighet, innovasjon, å kunne uttrykke seg personlig
  • Utholdenhet, robusthet, øve seg på å ikke gi opp, selvstyring, selv-disiplin, omstillingsevne, initiativ
  • Muntlig og skriftlig uttrykksevne, presentasjon, å ta ordet
  • Teamwork, samarbeidsevne
  • IKT-kunnskaper, evne til å finne fram i informasjon og være kildekritisk
  • Etikk og rettferdighet
  • Global bevissthet, interkulturell forståelse, språkkunnskaper
  • Miljøbevissthet
  • Helse og velvære, evnen til å ta var på seg selv