God i Business Engelsk er et absolutt konkurransefortrinn

Business Engelsk

Har du hatt følelsen av å være «vingeklippet» når du gjør business på engelsk? Den skal vi erstatte med god mestringsfølelse.

Selge en vare eller tjeneste på engelsk

Vi hjelper deg med å være en tillitvekkende og troverdig aktør, enten du skal selge en vare eller tjeneste på engelsk.  Vi gir deg  nødvendige teknikker og gode, presise formuleringer på engelsk slik at kundene oppfatter budskapet og reagerer slik du ønsker.

Kundemøter på engelsk

Kundemøter kan være utfordrende.  Alle kunder er ikke 100% tilfredse alltid.  Ofte er man ikke forberedt på et vanskelig kundemøte. Hvordan gjøre et vanskelig kundemøte på engelsk om til et møte som resulterer i et godt, videre samarbeide. En viktig faktor for å klare det er god kommunikasjon. Sammen utvikler vi en verktøykasse med ord og formuleringer som du henter fram og bruker etter behov.

Statusmøter på engelsk

Vil du ha bedre og mer effektive statusmøter på engelsk?  Et statusmøte kan gjerne være et rent informasjonsmøte. Men ofte ser vi at det reiser seg noen kritiske spørsmål.   Vi gir deg verktøy og teknikker som vil hjelpe deg i ulike typer av statusmøter på engelsk.

Bli en av våre fornøyde kunder!

Kontakt oss