Du får teknikker og verktøy som gjør deg trygg, komfortabel og profesjonell i forhandlinger på engelsk

Du får teknikker og verktøy som gjør deg trygg, komfortabel og profesjonell i forhandlinger på engelsk

Forhandlinger på engelsk

Kontraktsforhandlinger

Kontrakten danner grunnlag for mange spørsmål. Extent AS bidrar til at ønsket posisjon i forhandlingene i større grad blir realisert.  Dere har målene og vi bidrar med verktøy som fører dere til målet i en engelsk kontekst. Vi ser på verbale og nonverbale uttrykksformer, språk, kulturelle aspekter og samspillet mellom dere og deres engelskspråklige kontraktsmotpart.

Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger har stor betydning og kan ofte være utfordrende også på hjemlige språk. Det er naturlig at dette blir enda mer utfordrende når konteksten er engelsk.

Sammen trener vi på lønnsforhandlinger når den ansatte er engelskspråklig.

Kundeforhandlinger

Forberedelse og planlegging er viktige suksesskriterier for et godt forhandlingsresultat, og i salgssammenheng er et godt forhandlingsresultat at begge parter opplever å være vinnere.

Det å lytte er et sterkt kort i forhandlinger, og det samme vil klare og tydelige formuleringer være. Motparten tolker også kroppsspråket og et bevisst forhold til disse momentene gir oss en latent styrke når vi forhandler med motparten på engelsk.

Sammen trener vi på å dra forhandlingene i riktig retning, herunder strategiske grep på innhold, form og stil samt konkret anvendelse av de emosjonelle aspektene man bør tenke på i forhandlinger på engelsk.

Bli en av våre fornøyde kunder!

Kontakt oss