For å lykkes som leder er kommunikasjon og kommunikasjonsform avgjørende.

Lederutvikling på engelsk

Ledelse og kommunikasjon er nær knyttet opp til hverandre.

Vi tilbyr “on the job training” for ledere og for å gjøre programmet så praktisk som mulig arbeider vi med dine konkrete hendelser og arbeidssituasjoner og kommunikasjonen rundt disse.

Sammen utvikler vi en verktøykasse med ord og formuleringer på engelsk som du bruker etter behov.

  1. Hvordan vil du bli oppfattet som leder
  2. Den vanskelige samtalen på engelsk
  3. Hvordan lede globale team
  4. Endringsledelse

Developing excellent communication skills is absolutely essential to effective leadership. The leader must be able to share knowledge and ideas to transmit a sense of urgency and enthusiasm to others. If a leader can’t…, then having a message doesn’t even matter.

Dr Gilbert F Amelio, President and CEO of National Semiconductor Corp

Bli en av våre fornøyde kunder!

Kontakt oss