Rådgivning

Rådgivning

Your audience will forget 75% of what it hears within 24 hours, so reconfirm your message again and again and again

Mehrabian(1972), Professor Emeritus Psychology at UCLA

Extent AS leverer kommunikasjonsbistand og rådgivning på engelsk.

Vi arbeider med mange av våre mest sentrale organisasjoner og ledere, og gir dem strategiske og praktiske råd til hvordan formidle sine budskap klart, tydelig og troverdig på engelsk.

Dette innebærer at vi arbeider både med innhold, form og stil. Vi arbeider både med det verbale og non-verbale.

Når det gjelder det non-verbale, støtter vi oss til bla professorene Albert Mehrabian og Amy Cuddy.

Albert Mehrabian, Professor Emeritus of Psychology, UCLA, har lang og bred arbeidserfaring med å forstå kommunikasjon.

Han har utviklet følgende formel for hvilken effekt det vi formidler har på våre lyttere når vi uttrykker følelser og holdninger:

  • 7% er ordene vi bruker
  • 38% er det paralingvistiske, dvs måten ordene blir sagt på, tempo, pauser, stemmeleie
  • 55% ansiktsuttrykk, kroppsspråk

Det vi ser av denne formelen er at ansiktsuttrykk og kroppsspråk trumfer ordene hvis det ikke er overensstemmelse mellom det vi sier og det vi mener.

Amy Cuddy, forsker, professor, samt forfatter har gjort flere studier på hvor stor innflytelse kroppsspråket har på effekten av det vi formidler, både hvordan vi blir oppfattet av andre, og hva det gjør med oss selv. Klikk her for å se et eksempel fra Amy Cuddy.

Bli en av våre fornøyde kunder!

Kontakt oss