Våre Engelsk-kurs

Vi hjelper deg og organisasjonen din  i å bli en god og  stødig formidler på engelsk. Sjekk ut våre tjenester for å se hva vi kan hjelpe deg med.

Våre rådgivere gir deg en god struktur og plan på hva og hvordan du skal presentere innholdet på engelsk. Sammen utvikler vi gode verktøy på både innhold og form.

En god regel er først å lytte for å forstå situasjonen, for så å være tydelig og presis for å bli forstått. Still gode, kvalifiserte spørsmål, slik får du en bedre  forståelse for situasjonen samt at du oppnår nødvendig tillit og troverdighet.

For å gjøre programmet så praktisk som mulig, arbeider vi med dine konkrete arbeidssituasjoner som leder i en internasjonal organisasjon.  Vi starter med å bli bevisst hva det innebærer å være leder i en internasjonal organisasjon.

Vi hjelper deg med å være en tillitsvekkende og troverdig aktør, enten du skal selge en vare eller tjeneste på engelsk.  Vi gir deg  nødvendige teknikker og gode, presise formuleringer på engelsk slik at kundene oppfatter budskapet og reagerer slik du ønsker.

Bli en av våre fornøyde kunder!

Kontakt oss